Kruidenhof te Mallum staat aan de vooravond van een groot vernieuwings- en renovatieproject. Het voorterrein, het bezoekerscentrum met overkapping, de paden en het theater zullen een ware metamorfose ondergaan. Ook komen er meer plekken met ruimte voor activiteiten voor kinderen, evenals een klein voedselbos. Met deze grondige aanpak hoopt de Kruidenhof voorlopig toekomstbestendig te zijn.

Voor het project Kruidenhof te Mallum BIO (Blijvend in ontwikkeling) hebben diverse fondsen en de gemeente Berkelland inmiddels financiële toezeggingen gedaan. Dit is nodig als co-financiering voor de Europese LEADER-bijdrage van 60.000 euro. Voorwaarde hiervoor is een zelfde bedrag van de gemeente Berkelland, dat ook is toegezegd. Er lopen nog andere subsidie-aanvragen, maar inmiddels hebben het VSB Fonds (30.000 euro), Oranje Fonds (10.000 euro) en het Prins Bernhard Cultuurfonds (2500 euro) geld toegezegd. De Kruidenhof draagt zelf 20.000 euro bij met zelfwerkzaamheid van vrijwilligers van binnen en buiten de tuin. De totale kosten van het project bedragen een kleine 250.000 euro. De resterende gelden moeten komen uit nog lopende subsidieaanvragen en een nog op te zetten crowdfundingsactie.

Speerpunten
Het BIO-project kent drie speerpunten:  Betere herkenbaarheid en toegankelijkheid, ook voor mensen met een beperking, verbeteren van de mogelijkheden voor culturele activiteiten en meer ruimte voor activiteiten voor jeugd tot ca 12 jaar. Onderdeel daarvan vormt ook verduurzaming van de bezoekersruimte door middel van isolatie en elektrische verwarming. Er komen kleine windturbines om deels in de eigen energie te voorzien.

Het voorterrein wordt iets vlakker en verdiept aangelegd en voorzien van een nieuwe toplaag. Er blijft ruimte voor enkele geparkeerde auto’s. De bezoeker wordt met (bloeiende) beplanting al nieuwsgierig gemaakt naar de hof achter de toegangspoort. In en rond de Kruidenhof is veel materiaal van de vroegere tennisbaan verwerkt. Dit materiaal is versleten. De paden worden voorzien van een nieuwe –rolstoel en rollatorvriendelijke – toplaag. De terrassen worden vernieuwd met gebruikte klinkers. De pergola’s worden vernieuwd. De overkapping voor het bezoekerscentrum wordt vervangen en uitgebreid. De nieuwe overkapping heeft een groen sedum dak met lichtkoepels. Voor de jeugd komt er een klim- en uitzichtpunt, aangevuld met hutjes van gevlochten wilgentenen. Het amfitheater wordt voorzien van een tentdoek overkapping om beschutting te bieden bij activiteiten. In de buurt van het amfitheater wordt een kleine gebruikte voersilo op zijn kant ingegraven. Daarin komen bankjes en een ruilbibliotheek voor kinderboeken. Aan de kant van het Berkelpad komt een openbaar toegankelijk voedselbos van waaruit vast een blik in de Kruidenhof kan worden geworpen. Bij de oude Berkel komt een educatieve vlonder waar kinderen uitleg kunnen krijgen over waterbeestjes en de ecologische verbindingszone.

Start komend voorjaar
Naar verwachting begint de uitvoering van het werk komend voorjaar en zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De plannen zijn samen met lokale ondernemers voorbereid en zorgen ook voor lokale werkgelegenheid.Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a de postcodeloterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.