Donateur en/of vrijwilliger

DONATEUR VAN DE KRUIDENHOF

U steunt de Stichting financieel. Als donateur hebt u samen met nog 1 persoon onbeperkt toegang (onder openingstijden) tot de kruidentuin.
Bij speciale evenementen kan er extra toegang worden geheven, maar dan krijgt u als donateur korting.
Het bedrag voor een donateur bedraagt voor 2019 minimaal 15 euro.

VRIJWILLIGER

Vrijwilligers zijn meer dan welkom voor  
  - tuinwerk,
  - technisch (onderhouds)werk, 
  - het opvangen van bezoekers ('gastheer/gastvrouw').
Naast het gebruikelijke vrijwilligerswerk bundelen de vrijwilligers hun werkkracht op de zogenaamde 'tuinwerkdagen' (klik hier op voor de data).
Als vrijwilliger hebt u samen met nog 1 persoon onbeperkt toegang (tijdens openingstijden) tot de kruidentuin.
Bij speciale evenementen kan er extra toegang worden geheven, maar dan krijgt u als vrijwilliger korting.
Natuurlijk wordt het op prijs gesteld als u ons tegelijkertijd als donateur financieel steunt.

AANMELDINGSPROCEDURE

Donateur: download het WORD document of het PDF document. Vul het volledig in en stuur het formulier volledig ingevuld op naar het vermelde adres. Lukt dat niet, volg dan de aanwijzingen voor vrijwilliger. Dat laatste is altijd wenselijk, want dan zijn we direct op de hoogte van uw voornemen. Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier en de storting van € 15,00 (of meer) op onze bankrekening NL66RABO0316443131 ten name van Stichting de Kruidentuin Eibergen van uw donatie, krijgt U Uw donateurskaart toegestuurd.
De tuin wordt aangemerkt als anbi instelling.

Vrijwilliger: u kunt zich aanmelden als vrijwilliger. Download het WORD document of het PDF document. of neem telefonisch contact met de voorzitter (0545 475446).
Opmerking: wordt u naast vrijwilliger ook donateur, vul dan tevens alstublieft het document (zie onder donateur) in en stuur het op.

Privacy

De stichting gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hiervoor de verklaring.