ANBI

De tuin wordt aangemerkt als anbi instelling: Stichting kruidentuin Eibergen.

Fiscaal nummer  816072437

Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: dhr. R. Heij
Secretaris: dhr. H.P.M. Bastiaansen
Penn.meester: dhr. M.J. Vogelezang
Alg.leden: dhr. J. Geerdink, mevr. D. Hoogstraten, mevr. R. Hermus, mevr. M. Rietman

Jaarverslag
   2016
   2017
   2018