Op een tuinwerkdag leveren alle vrijwilligers (die tuinwerk doen) een extra, gezamenlijke inspanning om in de tuin orde op zaken te stellen. Dit gebeurt naast de ‘normale’ momenten dat de vrijwilliger zijn/haar werkzaamheden verricht.
Meestal begint de tuinwerkdag om 9 uur.
(wijzigingen zijn mogelijk, blijf de website volgen)

De data voor 2019:
NL DOET” dag  15 maart
2 april
23 april
21 mei
juni niet (18  juni: reservedatum)
16  juli
augustus niet
10  september
8  oktober