Kruidenhof te Mallum BIO

Kruidenhof te Mallum heeft recent een groot vernieuwings- en renovatieproject ondergaan. In februari 2021 is begonnen met de aanleg van het voedselbos en in het voorjaar van 2021 zijn ook het schaduwdoek bij het amfitheater en de bijenstal geplaatst. Na het openingsseizoen van dit jaar is er vanaf september gewerkt aan het nieuwe bezoekerscentrum, de klimtoren, de ruilbibliotheek in een oude silo, het vlonder bij de oude Berkel en het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Kruidenhof.
In april 2022 kon de Kruidenhof weer geopend worden. Met deze grondige aanpak hoopt de Kruidenhof voorlopig toekomstbestendig te zijn.

 

Bent u geïnteresseerd om de maandelijkse updates over dit project terug te lezen? Kijk dan eens op onze pagina met alle Nieuwsbrieven over Kruidenhof te Mallum BIO.


Financiering

Voor het project Kruidenhof te Mallum BIO (Blijvend in ontwikkeling) hebben diverse fondsen en de gemeente Berkelland financiële toezeggingen gedaan. Dit was nodig als co-financiering voor de Europese LEADER-bijdrage van 60.000 euro. Voorwaarde hiervoor was eenzelfde bedrag van de gemeente Berkelland, dat ook is toegezegd.

Naast anonieme donateurs en sponsoren hebben de volgende
fondsen dit project mede mogelijk gemaakt:

VSB fonds                                          33.863
Oranjefonds                                      10.000
Prins Bernhard Cultuurfonds        2.500
Rabobank Coöperatiefonds           10.000
Stichting Fonds 1819                       5.000

De Kruidenhof heeft zelf 20.000 euro uit de reserves bijgedragen. Ruim 1700 uur van de ruim 4000 vrijwilligersuren kon ook als cofinanciering worden ingezet. Op de najaarsmarkt in Eibergen, in oktober 2021, is een sponsoractie gehouden. Naast vele particulier sponsoren zijn er ook bedrijven die ons met 100 m2 of meer á € 7,00 hebben gesponsord.  Het IVN heeft ons een digibord geschonken om het gebruik van de ontmoetingsruimte een extra stimulans te geven.

Dit project is voor het overgrote deel tot stand gekomen door inzet van lokale aannemers. Onze aannemers hebben gedurende het hele project meegedacht over hoe met extra inzet van vrijwilligersuren ons project nog mooier en duurzamer kon worden. Het opvallende ontwerp van de nieuwe overkapping, van de hand van architect Rob Klein Goldewijk uit Eibergen oogst veel bewondering van de bezoekers.

Door hier te klikken komt u op de pagina waar al onze financiële partners staan.

Speerpunten

Het BIO-project kent drie speerpunten:  Betere herkenbaarheid en toegankelijkheid, ook voor mensen met een beperking, verbeteren van de mogelijkheden voor culturele activiteiten en meer ruimte voor activiteiten voor jeugd tot ca 12 jaar. Onderdeel daarvan vormt ook verduurzaming van de bezoekersruimte door middel van isolatie en elektrische verwarming. Er zijn kleine windturbines geplaatst om deels in de eigen energie te voorzien.

Het voorterrein is iets vlakker en verdiept aangelegd en voorzien van een nieuwe toplaag. De bezoeker wordt met (bloeiende) beplanting al nieuwsgierig gemaakt naar de hof achter de toegangspoort. In en rond de Kruidenhof is veel materiaal van de vroegere tennisbaan verwerkt. Dit materiaal is versleten. De paden zijn voorzien van een nieuwe –rolstoel en rollatorvriendelijke - toplaag. De terrassen zijn vernieuwd met gebruikte klinkers en ook de pergola’s zijn vernieuwd. De overkapping voor het bezoekerscentrum is vervangen en uitgebreid. De nieuwe overkapping heeft een groen sedum dak met lichtkoepels. Voor de jeugd is er een klim- en uitzichtpunt, aangevuld met hutjes van gevlochten wilgentenen. Het amfitheater is voorzien van een tentdoek overkapping om beschutting te bieden bij activiteiten. In de buurt van het amfitheater is een kleine gebruikte voersilo op zijn kant ingegraven. Daarin zijn bankjes en een ruilbibliotheek voor kinderboeken gemaakt. Aan de kant van het Berkelpad is een openbaar toegankelijk voedselbos van waaruit vast een blik in de Kruidenhof kan worden geworpen. Bij de oude Berkel is een educatieve vlonder gemaakt, waar kinderen uitleg kunnen krijgen over waterbeestjes en de ecologische verbindingszone.

Ontwerp
Door op onderstaande download-button te klikken opent zich in een nieuw venster het ontwerp van de Tuinen van Geerdink.