Maatschappelijke stage

De Kruidenhof stelt plaatsen beschikbaar voor jongeren, die (een deel van) hun maatschappelijke stage in de tuin willen vervullen. 
Uiteraard vraagt dit serieuze inzet, maar het aanbod is breed.

Neem over dit onderwerp contact op met Henk Bastiaansen: via mail of telefonisch: 0544 462198